قالی کرمان و7 ویژگی مهم برای شناسایی آن

مکتب شناسی قالی کرمان در این مقاله سعی داریم به بررسی این هفت مورد بپردازیم ,که اینها در واقع مهم ترین ویژگی های طراحی قالی کرمان هستند :  ۱.ترکیب های رایج در قالی کرمان ۲.انواع گردش های مرسوم در قالی کرمان ۳.تعداد و نوع شاخه های فرعی ۴.انواع گل ها و روش طراحی آن  ۵.اسلیمی ها  ۶.قاعده […]

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه